Prognoza 1-godzinna stężeń zanieczyszczeń powietrza

Prognoza dla PYŁU ZAWIESZONEGO PM10 Poziom dopuszczalny ze względu na ochronę zdrowia ludzi:
• 50 µg/m3 (średnia z 24 godzin)
• 40 µg/m3 (średnia z 1 roku )
Ważność dla: 12 grudnia 2018 - od godz. 0000 do 2400
Ważność dla: 13 grudnia 2018 - od godz. 0000 do 2400
Prognoza dobowego przebiegu stężeń zanieczyszczeń powietrza dla stref i aglomeracji województwa śląskiego z krokiem godzinnym, według metodyki opisanej w zakładce „Metoda prognozowania jakości powietrza". Prognoza uaktualniania jest raz na 24 godziny.

System prognoz powstał przy udziale finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

© 2017 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach. Wszystkie prawa zastrzeżone.