Informacje dotyczące systemu prognoz

2017-10-02Informacja dotycząca wskaźnika jakości powietrza stosowana w Systemie Prognoz Jakości Powietrza

Poniżej przekazujemy Państwu informacje dotyczące wskaźnika jakości powietrza stosowanego w Systemie Prognoz Jakości Powietrza w województwie śląskim.

W grudniu 2015 r. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ) na swoim portalu zaproponował tak zwany polski indeks jakości powietrza (PIJP), który został zastosowany do wizualizacji on-line (http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current) wyników 1-godzinnych niezweryfikowanych pomiarów stężeń zanieczyszczeń z automatycznych stacji funkcjonujących w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ). W związku z tym, dla uniknięcia wieloznaczności informacji, w systemie prognoz jakości powietrza w województwie śląskim przyjęto indeksowanie wskaźnika jakości powietrza, będącego elementem krótkoterminowej prognozy zanieczyszczeń powietrza, wzorując się na założeniach PIJP.

Wprowadzono modyfikację w klasie wskaźnika:
 • dla PM10 zmieniono dolne ograniczenie dobrej jakości powietrza z 60 µg/m3 do 50 µg/m3 i odpowiednio górne ograniczenie umiarkowanej jakości powietrza rozpoczyna się od powyżej 50 µg/m3. Zmiany dokonano również dla dolnego ograniczenia dostatecznej jakości powietrza ze 140 µg/m3 do 150 µg/m3 i odpowiednio górne ograniczenie złej jakości powietrza rozpoczyna się od powyżej 150 µg/m3,
 • dla SO2 zmieniono dolne ograniczenie dobrej jakości powietrza ze 100 µg/m3 do 125 µg/m3 i odpowiednio górne ograniczenie umiarkowanej jakości powietrza rozpoczyna się od powyżej 125 µg/m3,
 • dla O3 dokonano zmian przedziałów klas w następujący sposób:
  • bardzo dobry: 0-70 µg/m3 (w polskim IJP jest: 0-30 µg/m3),
  • dobry: 71-120 µg/m3 (w polskim IJP jest: 31-70 µg/m3),
  • umiarkowany: 121-150 µg/m3 (w polskim IJP jest: 71-120 µg/m3),
  • dostateczny: 151-180 µg/m3 (w polskim IJP jest: 121-160 µg/m3),
  • zły: 181-240 µg/m3 (w polskim IJP jest: 161-240 µg/m3),
  • przedział klasy bardzo złej jakości powietrza pozostawiono bez zmian.

2016-04-08Nowy wskaźnik jakości powietrza dla województwa śląskiego

Szanowni Państwo, Duże zainteresowanie społeczne problematyką wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie, a także zapotrzebowanie mieszkańców Polski na jednoznaczną i przekonującą informację o stanie zanieczyszczenia powietrza zaowocowały powstaniem tzw. polskiego wskaźnika jakości powietrza (PWJP). Wskaźnik ten został po raz pierwszy zastosowany na portalu Państwowego Monitoringu Środowiska w celach informacyjnych o bieżących warunkach czystości powietrza. Mając zatem na względzie ujednolicenie informacji o stanie aktualnym jakości powietrza oraz jego krótkoterminowej prognozie w Systemie Prognoz Jakości Powietrza w województwie śląskim z dniem 8 kwietnia 2016 roku dotychczas stosowany wskaźnik jakości powietrza wzorowany na jego odpowiedniku europejskim (CAQI), został zamieniony na polski wskaźnik jakości powietrza. Szczegółowe informacje o kategoryzacji jakości powietrza w województwie śląskim znajdziecie Państwo w zakładce wskaźnik jakości powietrza. Mamy nadzieję, że dokonana zmiana ułatwi Państwu interpretację prognozy jakości powietrza w województwie śląskim na tle aktualnego stanu zanieczyszczenia powietrza. Zespół przygotowujący prognozę jakości powietrza.

2014-11-21Prognoza jakości powietrza publikowana we wszystkie dni tygodnia

Szanowni Państwo, Miło nam poinformować, że po dwóch latach od wdrożenia nowej internetowej prognozy jakości powietrza dla województwa śląskiego, udało nam się pokonać trudności organizacyjne z jej publikowaniem we wszystkie dni tygodnia. Począwszy od połowy listopada 2014 roku prognoza zanieczyszczeń powietrza, w tym wskaźnika jakości powietrza dla stref i aglomeracji ukazuje się również w soboty, niedziele i dni świąteczne. Czas aktualizacji prognozy nie uległ zmianie. Jednocześnie pragniemy poinformować, że autorzy prognozy pracują także na bieżąco nad jej ciągłym udoskonalaniem w tym polepszaniem sprawdzalności. Niebawem także planujemy udostępnienie nowych funkcjonalności systemu. Tymczasem będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi i sugestie. Zespół przygotowujący prognozę jakości powietrza.

System prognoz powstał przy udziale finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

© 2017 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach. Wszystkie prawa zastrzeżone.