Sposób informowania o jakości powietrza w województwie śląskim od dnia 2 stycznia 2019

Ze względu na zmiany w przepisach ustawy Prawo ochrony środowiska od dnia 01.01.2019 roku wszystkie zagadnienia związane z modelowaniem matematycznym jakości powietrza na terenie Polski realizować będzie Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy.

W związku z tym WIOŚ w Katowicach nie ma podstaw prawnych do dalszego zlecania IMGW PIB Oddział w Krakowie Zakład w Katowicach przygotowywania prognoz jakości powietrza.

Wobec powyższego zmieni się wygląd prognoz jakości powietrza i zwłaszcza w pierwszym okresie funkcjonowania nowego systemu powiadomień o jakości powietrza mogą wystąpić pewne problemy z prezentacją danych.

Bardzo Państwa prosimy o wyrozumiałość w przypadku problemów, natomiast pracownicy GIOŚ, Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska w Katowicach oraz Centralnego Laboratorium Badawczego Oddział w Katowicach będą dokładać wszelkich starań, żeby zminimalizować ewentualne problemy.

Nowe strony prognoz jakości powietrza będą dostępne pod adresami:

Krótkoterminowa prognoza jakości powietrza dla kraju (http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution)

Krótkoterminowa prognoza jakości powietrza dla województwa śląskiego (http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution?woj=slaskie)