Prognoza wskaźnika jakości powietrza

Prognoza na dzień:

18 grudnia 2018 - od godz. 0000 do 2400
PM10
PM2,5
O3
SO2
NO2
CO
PM10
PM2,5
O3
SO2
NO2
CO
PM10
PM2,5
O3
SO2
NO2
CO
PM10
PM2,5
O3
SO2
NO2
CO
PM10
PM2,5
O3
SO2
NO2
CO
PM10
PM2,5
O3
SO2
NO2
CO
PM10
PM2,5
O3
SO2
NO2
CO
Wskaźnik jakości powietrza dla PM10 , PM2,5 , SO2 , NO2 , O3 , CO. Aby uzyskać informację o prognozie, wskaż obszar na mapie lub użyj menu z prawej strony.

Prognoza na dzień:

19 grudnia 2018 - od godz. 0000 do 2400
PM10
PM2,5
O3
SO2
NO2
CO
PM10
PM2,5
O3
SO2
NO2
CO
PM10
PM2,5
O3
SO2
NO2
CO
PM10
PM2,5
O3
SO2
NO2
CO
PM10
PM2,5
O3
SO2
NO2
CO
PM10
PM2,5
O3
SO2
NO2
CO
PM10
PM2,5
O3
SO2
NO2
CO
Bardzo dobry
Dobry
Umiarkowany
Dostateczny
Zły
Bardzo zły
Mapa województwa śląskiego z podziałem na obszary, dla których tworzona jest raz na 24 godziny prognoza średniego dobowego wskaźnika jakości powietrza według metodyki opisanej w zakładce „Metoda prognozowania jakości powietrza”
Aktualizacja prognozy około godziny 1100
Sposób indeksowania, czasy uśredniania i przedziały stężeń zanieczyszczeń wskaźnika jakości powietrza dla województwa śląskiego
Klasa wskaźnika jakości powietrza PM10 [μg/m3] PM2,5 [μg/m3] O3 [μg/m3] NO2 [μg/m3] SO2 [μg/m3] CO [mg/m3]
Bardzo dobry 0-20 0-12 0-70 0-40 0-50 0-2
Dobry 21-50 13-36 71-120 41-100 51-125 3-6
Umiarkowany 51-100 37-60 121-150 101-150 126-200 7-10
Dostateczny 101-150 61-84 151-180 151-200 201-350 11-14
Zły 151-200 85-120 181-240 201-400 351-500 15-20
Bardzo zły > 200 > 120 > 240 > 400 > 500 > 20
Podane w tabeli przedziały są prawostronnie domknięte.
Zalecane działania w przypadku wystąpienia danej klasy wskaźnika jakości powietrza
Kategoria Informacja zdrowotna
Bardzo dobry Jakość powietrza jest bardzo dobra, zanieczyszczenie powietrza nie stanowi zagrożenia dla zdrowia, warunki bardzo sprzyjające do wszelkich aktywności na wolnym powietrzu, bez ograniczeń.
Dobry Jakość powietrza jest zadowalająca, zanieczyszczenie powietrza powoduje brak lub niskie ryzyko zagrożenia dla zdrowia. Można przebywać na wolnym powietrzu i wykonywać dowolną aktywność, bez ograniczeń.
Umiarkowany Jakość powietrza jest akceptowalna. Zanieczyszczenie powietrza może stanowić zagrożenie dla zdrowia w szczególnych przypadkach (dla osób chorych, osób starszych, kobiet w ciąży oraz małych dzieci). Warunki umiarkowane do aktywności na wolnym powietrzu.
Dostateczny Jakość powietrza jest dostateczna, zanieczyszczenie powietrza stanowi zagrożenie dla zdrowia (szczególnie dla osób chorych, starszych, kobiet w ciąży oraz małych dzieci) oraz może mieć negatywne skutki zdrowotne. Należy rozważyć ograniczenie (skrócenie lub rozłożenie w czasie) aktywności na wolnym powietrzu, szczególnie jeśli ta aktywność wymaga długotrwałego lub wzmożonego wysiłku fizycznego.
Zły Jakość powietrza jest zła, osoby chore, starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny unikać przebywania na wolnym powietrzu. Pozostała populacja powinna ograniczyć do minimum wszelką aktywność fizyczną na wolnym powietrzu - szczególnie wymagającą długotrwałego lub wzmożonego wysiłku fizycznego.
Bardzo zły Jakość powietrza jest bardzo zła i ma negatywny wpływ na zdrowie. Osoby chore, starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny bezwzględnie unikać przebywania na wolnym powietrzu. Pozostała populacja powinna ograniczyć przebywanie na wolnym powietrzu do niezbędnego minimum. Wszelkie aktywności fizyczne na zewnątrz są odradzane. Długotrwała ekspozycja na działanie substancji znajdujących się w powietrzu zwiększa ryzyko wystąpienia zmian m.in. w układzie oddechowym, naczyniowo-sercowym oraz odpornościowym.
*) Osoby starsze i dzieci, kobiety w ciąży, osoby z chorobami serca oraz dróg oddechowych, astmatycy i inne grupy szczególnie podatne na negatywne skutki zanieczyszczenia powietrza.

Informacja dotycząca wskaźnika jakości powietrza stosowana w Systemie Prognoz

Poniżej przekazujemy Państwu informacje dotyczące wskaźnika jakości powietrza stosowanego w Systemie Prognoz Jakości Powietrza w województwie śląskim.
W grudniu 2015 r. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ) na swoim portalu zaproponował tak zwany polski indeks jakości powietrza (PIJP), który został zastosowany do wizualizacji on-line (http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current) wyników 1-godzinnych niezweryfikowanych pomiarów stężeń zanieczyszczeń z automatycznych stacji funkcjonujących w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ).

Czytaj więcej..

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Katowicach

ul. Wita Stwosza 2
40-036 Katowice
tel.: +48 322-518-040, faks: +48 322-077-897
sekretariat@katowice.wios.gov.pl
www.katowice.wios.gov.pl

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - PIB
Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza
w Katowicach

ul. Bratków 10
40-045 Katowice
tel.: +48 323-571-135
monitoring.katowice@imgw.pl
www.imgw.pl ; www.pogodynka.pl